XXIII. međunarodni festival-natjecanje folklornih i etnografskih skupina “Sibirski razgovori”

21. studenoga 2021.


Na XXIII međunarodnom festivalu-natjecanju folklornih i etnografskih skupina “Sibirski razgovori” ** – ansamblu “KALINKA” dodijeljena je Laureatska diploma 1. stupnja ** u nominaciji: očuvanje ruske tradicije od strane sunarodnjaka u inozemstvu. Ansambl je scenskim nastupom predstavio ruske narodne obredne svadbene pjesme.