g.Varaždin – Badnjak u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

6. siječnja 2015.

Badnjak Srpskoj pravoslavnoj crkvi.