ЧЛЕНСТВО / СПОНСОРСТВО

Članarine

Primjer uplatnice za uplatu članarina
* NAPOMENA: 20xx. – umjesto xx upišite godinu za tekuću godinu za koju uplaćujete članarinu

Detalji za uplatu članarine
IBAN primatelja: HR 24 2503 0071 5000 0351 0
Platitelj: Vaše ime i prezime i adresa
Primatelj: Udruga KALINKA, J.J. Strossmayera 7b, 40000 Čakovec
Poziv na broj: HR67 + Vaš OIB
Iznos: 50,00Kn
Opis plaćanja: Uplata članarine za 20xx. godinu (vaše ime i prezime)

Donacije

Primjer uplatnice za uplatu donacije (za sponzore i donatore)
* NAPOMENA: 20xx. – umjesto xx upišite godinu za tekuću godinu za koju uplaćujete donaciju

Detalji za uplatu donacije
IBAN primatelja: HR 24 2503 0071 5000 0351 0
Platitelj: Vaše ime i prezime i adresa
Primatelj: Udruga KALINKA, J.J. Strossmayera 7b, 40000 Čakovec
Poziv na broj: HR67 + Vaš OIB
Iznos: vaš željeni iznos donacije
Opis plaćanja: Uplata donacije za 20xx. godinu (vaše ime i prezime)