Polaganje vijenca na spomenik Palim borcima u parku na Trgu slobode u Prelogu.

5. travnja 2022.

Udruga Kalinka sudjelovala u polaganju vijenca na spomenik Palim borcima u parku na Trgu slobode u Prelogu. Početkom travnja 1945. godine, Kalnički partizanski odred, jedinice bugarske Otečestvene
fronte i sovjetske Crvene armije ušle su u Međimurje i prekinule četverogodišnju nacističku okupaciju, a dolaskom hrvatske partizanske jedinice te 1945. godine, naš je kraj posljednji pripojen matici zemlji.