Održana redovna skupština članova Društva ruskog govornog područja Međimurja „Kalinka“ za 2024. godinu

3. veljače 2024.

Sjednica redovne godišnje Skupštine Udruge ruskog govornog područja u Međimurju „Kalinka”, održana je 3.2.2024. g. na adresi ulica Matice hrvatske 2, Čakovec. Sjednici Skupštine prisustvovalo je 41 član Udruge od 101 koji čine Skupštinu. Predsjednica Skupštine Tatjana Mikolaj otvorila je sjednicu, pozdravila sve nazočne.

POZIV NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
Temeljem odredbama članka 24. Statuta Udruge ruskog govornog područja u Međimurju Kalinka, sazivam REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU koja će se održati dana 3. veljača 2024. godine na adresi: ul. Matice hrvatske 2, 40000 Čakovec Zgrada Scheier
s početkom u 15.00 sati.

DNEVNI RED

 1. Otvaranje skupštine i pozdravna riječ predsjednika
 2. Izbor radnih tijela Skupština. (a. Radnog predsjedništva, b. Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika )
 3. Godišnje izvješće o radu i aktivnostima Udruge za 2023. godinu i njegovo usvajanje – Tatjana Mikolaj
 4. Izvješće o financijskom poslovanju Udruge za 2023. godinu i njegovo usvajanje – Natalija Horvat
 5. Izvješće Nadzornog odbora – Olga Breznik
 6. Izvješće Disciplinske komisije – Irina Posavec
 7. Izbori zamjenika predsjednika Udruge.
 8. Izbori koordinatora ansambla Kalinka.
 9. Financijski plan za 2024. godinu – Natalija Horvat
 10. Operativni plan rada Udruge za 2024. godinu – Tatjana Mikolaj
 11. Utvrđivanje visine godišnje članarine.
 12. Razno

24. siječnja 2024.

Predsjednica udruge Kalinka Čakovec
Tatjana Mikolaj