Božićni koncert u pravoslavnoj crkvi hrama sv. Đorđa.

6. siječnja 2017.