“Međunarodni festival balalajke” Sankt-Peterburg.

15. travnja 2018.