Međunarodni fašnik Dobova, Slovenija

17. veljače 2024.

26. Mednarodni Pustni Karneval-Fašjenk Dobova, Slovenija
26. Međunarodni fašnik Dobova, Slovenija
Ruski suveniri „Babuške-Matrjoške“