Članarina / Sponzorstvo

Članarine

Primjer uplatnice za uplatu članarina
* NAPOMENA: 20xx. – umjesto xx upišite godinu za tekuću godinu za koju uplaćujete članarinu

Detalji za uplatu članarine

IBAN primatelja: IBAN: HR 82 2484 0081 5020 2515 2
Platitelj: Vaše ime i prezime i adresa
Primatelj: Udruga KALINKA, J.J. Strossmayera 7b, 40000 Čakovec
Poziv na broj: HR67 + Vaš OIB
Iznos: 10,00 EUR

Opis plaćanja: Uplata članarine za 20xx. godinu (vaše ime i prezime)

Donacije

Primjer uplatnice za uplatu donacije (za sponzore i donatore)
* NAPOMENA: 20xx. – umjesto xx upišite godinu za tekuću godinu za koju uplaćujete donaciju

Detalji za uplatu donacije
IBAN primatelja: HR 82 2484 0081 5020 2515 2
Platitelj: Vaše ime i prezime i adresa
Primatelj: Udruga KALINKA, J.J. Strossmayera 7b, 40000 Čakovec
Poziv na broj: HR67 + Vaš OIB
Iznos: vaš željeni iznos donacije
Opis plaćanja: Uplata donacije za 20xx. godinu (vaše ime i prezime)