Božićni koncert u pravoslavnoj crkvi hrama sv. Đorđa u Varaždinu.