Božićni koncert u pravoslavnoj crkvi hrama sv. Đorđa u Varaždinu

6. siječnja 2019.

Božićni koncert u pravoslavnoj crkvi hrama sv. Đorđa u Varaždinu.