Nastup Kalinke na svečanom otvorenju 5.međunarodne izložbe “Moslavačke minijature” u Popovači.