4. ožujka 2023. godine održana Godišnja skupština članova udruge Kalinka

4. ožujka 2023.


Poziv

NA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINUTemeljem odredbama članka 24. Statuta Udruge ruskog govornog područja u Međimurju Kalinka, sazivam REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU koja će se održati dana
4. ožujka 2023. godine na adresi: ul. Matice hrvatske 2, 40000 Čakovec Zgrada Scheier s početkom u 19.00 sati.

DNEVNI RED

 1.  Otvaranje skupštine i pozdravna riječ predsjednika
 2. Izbor radnih tijela Skupštine
  a. Radnog predsjedništva
  b. Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 3. Godišnje izvješće o radu i aktivnostima Udruge za 2022. godinu i njegovo usvajanje – Tatjana Mikolaj
 4. Izvješće o financijskom poslovanju Udruge za 2022. godinu i njegovo
  usvajanje – Natalija Horvat
 5. Izvješće Nadzornog odbora – Olga Breznik
 6. Izvješće Disciplinske komisije – Irina Posavec
 7. Financijski plan za 2023. godinu – Natalija Horvat
 8. Operativni plan rada Udruge za 2023. godinu – Tatjana Mikolaj
 9. Utvrđivanje visine članarine.
 10. Razno

 

Molim vas da se odazovete pozivu, hvala! Спасибо!
23. veljača 2023.

Predsjednica udruge Kalinka
Čakovec Tatjana Mikolaj